GYIK

Könyveléssel kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

2017. évi járulék kötelezettség

Ide kattintva letölthető a 2017-es bértábla egy gyermek esetén.

Ide kattintva letölthető a 2017-es járulék tábla kettő gyermek esetén,

Ide kattintva letölthető a 2017-es járulék tábla amikor nincs gyermek

2016.évi járulék kötelezettség

Mennyi járulékot kell fizetni ( ha nincs gyerek) 2016-ben : KATT IDE

Ha van 1 gyerek: KATT IDE

Ha van 2 gyerek: KATT IDE

Munkáltatót terhelő közterhek kedvezményei 2016.évre

A 2016-as adóévre az alábbi táblázatban található, hogy a munkáltató ki után tud járulék kedvezményt érvényesíteni.

 

Táblázat

Gyed extra szabályai

A 2013. december 18-án kihirdetett 2013. évi CCXXIV. törvény szabályozza a gyermekgondozási díjra vonatkozó új szabályokat, amelyeket az alábbiakban részletesen ismertetünk.

1.) Ellátások halmozódása

Ha egy édesanya jelenleg gyermekgondozási díj folyósítása mellett otthon gondoskodik gyermekéről, míg a másik gyermekét 2014. márciusra várja, akkor a 2014. január 1-jétől hatályos szabály alapján a szülést követően az első gyermeke után továbbra is jogosult lesz gyermekgondozási díjra, míg a második gyermeke után terhességi gyermekágyi segélyt fog kapni.

A 2014-től a különböző korú gyermekek után egyidejűleg több ellátás is adható.

A jogszabály úgy rendelkezik, hogy ha a szülő különböző korú gyermekeire tekintettel
— az egyik gyermeke után jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre vagy gyermekgondozási díjra, akkor a másik gyermeke jogán járó terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti;
– a gyermekgondozási támogatást, táppénzt, baleseti táppénzt vagy terhességi-gyermekágyi segélyt, illetve gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti.

2.) Felsőoktatásban tanuló hallgatók gyermekgondozási díja

A 2013. december 31-ét követően született gyermek után az édesanya, aki felsőoktatási intézményben tanul, gyermekgondozási díjat kaphat, ha az alábbi feltételeknek megfelel:
– az anya gyermekgondozási díjra a hatályos szabályok szerint nem jogosult,
– gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben tanul
– ezen képzésen minimum két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe),
– gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
– gyermeket saját háztartásában neveli, azaz például nem adja állami gondozásba, hanem maga neveli
– az anya magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
– a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

Ez a gyermekgondozási díj több szempontból is eltér a már meglévő gyermekgondozási díjtól, azaz a hallgatói gyermekgondozási díj
– a gyermek születésének napjától jár egészen a gyermek 1 éves koráig;
– a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe nem számítható be;
– a 30 napos folyamatos biztosítás megszakítási időtartamába azonban be kell számítani;
– csak az illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve állapíthatja meg.

A gyermekgondozási díj összege egyéb jövedelem hiányában az alábbiak szerint alakul:
– felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatónál a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2014-ben havi 101 500 forint) 70 százaléka,
– mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgatónál a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2014-ben havi 118 ezer forint) 70 százaléka.

3.) Ikergyermekekre vonatkozó szabály

Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj további egy évig jár (azaz maximum a gyermekek 3 éves koráig). Ez a szabály azonban csak 2013. december 31-ét követően született gyermekek esetében alkalmazható. Ha például az ikrek 2014. január 1.00 óra 05. és 08. perckor születnek, akkor már a hosszabb idejű gyermekgondozási díj jár utánuk.

4.) Új szabály, hogy nem jár a gyermekgondozási díj az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha
– а gyermekgondozási díjrа való jogosultság első igénybevétele а gyermek egy éves kora után kezdődik, és
– а jogosult báгmilyen jogviszonyban díjazásban – ide nem értve а szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és а nevelőszülői díjazását – ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytat.

5.) Gyermekgondozási díj melletti munkavégzés

A gyermek egyéves kora előtt nem lehet dolgozni. Ez esetben csak szerzői jog védelme alatt álló alkotásért, illetve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységért járó díjazás az, amelyek mellett a gyermekgondozási díjat is folyósítják.

2014. január 1-jétől a gyermek egyéves kora után a szülő, aki gyermekgondozási díjat kap, az ellátás további folyósítása mellett dolgozhat. A szülő munkavégzésének nincs időkorlátja, azaz akár napi 12 óra is lehet.

Akkor is jár a gyermekgondozási díj, ha az anya a munkavégzés miatt az egy évesnél idősebb gyermekét bölcsödébe, illetve családi napközibe helyezi el, vagy házi gyermekfelügyelő gondoskodik a gyermekről.

Fontos tudni, hogy az egyéni-, illetve a társas vállalkozó a járulékfizetési alsó határ után köteles nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot fizetni arra az időtartamra is, amíg a gyermekgondozási segély, az ápolási díj folyósításának tartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja. Ezzel szemben a novemberben megjelent Tbj. módosítás nem szól a gyermekgondozási díj melletti munkavégzésről. Ez azt eredményezi, hogy a gyed melletti munkavégzéskor csak a tényleges jövedelem után kell megfizetni a járulékokat.

 

Készült: adozona.hu cikke alapján

Cafeteria 2016

Juttatási elemekre vonatkozó keretek 2016 :

34,51% közteherrel (450.000.-Ft keretösszeg)
 Juttatás fajta Törvény által meghatározott maximum
Munkahelyi étkezés támogatása 12.500 Ft/hó  (feltételek fenállása esetén) Együtt összesen 200.000 Ft/év Együtt összesen 450.000 Ft/év
Erzsébet utalvány 8.000 Ft/hó
Helyi bérlet támogatása Bérlet értéke
Iskolakezdési támogatás Gyermekenként a minimálbér 30 százaléka
Egészség-, Önsegélyező pénztár Havonta együtt a minimálbér 30 százaléka
Önkéntes nyugdíjpénztár Havonta a minimálbér 50 százaléka
Széchenyi Pihenő Kártya
– vendéglátás alszámla 150.000 Ft/év
– szabadidő alszámla 75.000 Ft/év
– szálláshely alszámla 225.000 Ft/év
A jelölt juttatások együttes értékét is vizsgálni kell.
200.000 Ft/év értékig áll rendelkezésre a kedvező 34,51% mértékű közteher,                                                    felette49,98%adó- és járulékteherrel kell számolni.
Adómentes juttatások
Juttatás fajta Törvény által meghatározott maximum
Lakáscélú támogatás A vásárlás/építés 30%-ig, de több juttató esetén összeszámolva 5 millió Ft/5 év
Kockázati biztosítás Havonta a minimálbér 30 százaléka
Sportrendezvényre szóló belépő Nincs korlátozva
Kulturális belépő 50.000 Ft/év
Családi kedvezményhez nyilatkozat

Néhány magyarázat kitöltés útmutatóhoz:

A családi kedvezményhez NYILATKOZAT ITT

amennyiben egyedül érvényesíti a családi adókedvezményt:

I. blokk

az igénylő = alkalmazott dolgozó aki a kedvezményt kéri

1.pont

Eltartottak száma beírni (pl. 1, 2)

magzatra a 91.naptól válik jogosulttá az igénylő

2.pont

gyermekek, eltartottak adatainak felsorolása

NÉV, SZÜLETÉSI HELYE – IDEJE, ANYJA LEÁNYKORI NEVE, GYERMEK LAKCÍME,

vagy gyermek adóazonosítója (amennyiben már rendelkezik ezzel)kedvezményezett eltartott az:

– akire a magánszemély belföldön családi pótlékra jogosult

– magzat a fogantatás 91. napjától, orvosi igazolás alapján

4. pont

Akkor kell X-elni ha NEM kéri havonta érvényesíteni, ebben az esetben nem érvényesül a kedvezmény

5. pont

hónapot beírni, amitől a kedvezményt kéri érvényesíteni (pl. január)

b. pontba beírni hány gyermek után kívánja a kedvezményt érvényesíteni

ÖSSZEGET NEM KELL KITÖLTENI!

6. pont

az igénylő (dolgozó aláírása)

 

II. blokk

a házastárs,élettárs adatai

 

8. pont

házastársának van-e munkáltatója

amennyiben igen, akkor a IV. blokkot a házastárs munkáltatójának is KÖTELEZŐ kitölteni és cégszerűen aláírni

ha nincs munkáltató akkor a IV. blokkot nem kell kitölteni

9. pont

házastárs, élettárs aláírása

 

III. blokk

az igénylő munkáltatójának adatai, cégszerű aláírása

 

IV. blokk

a házastárs, élettárs munkáltatójának adatai, cégszerű aláírása ld. 8. pont kitöltése esetén!

ha nincs munkáltató akkor a IV. blokkot nem kell kitölteni a kedvezmény közösen is igénybe vehető az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak számának felosztásával.

 

Figyelmeztetés:

Amennyiben Ön a nyilatkozattételkor fennálló körülmények ellenére a családi kedvezmény érvényesítését jogalap nélkül kéri, aminek következtében az adóbevallása alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik, a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti-bírságként kell megfizetnie.

Részletes leírás a csatolmány 3-tól 4. oldaláig!

Első Házasok Adókedvezményének Nyilatkozata
Társasági adó változások
A 2015. évtől a kapcsolt vállalkozási viszony az adózó és más személy között akkor is fennáll, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.
A TAO. rendszerében újfajta támogatási forma jelent meg, amiben a befizett társasági adóról lehet nyilatkozni, hogy a törvényben meghatározott szervezeteket támogathassuk.
2015. junius 25-től megjelent a Növekedési Adóhitel (NAHI), amely egy olyan halasztott adófizetési lehetőséget kínáló kedvezmény, melynek révén az adózónak lehetősége van arra, hogy  a tárgyévi  adózás előtti eredményének a megelőző adóév adózás előtti eredményt meghaladó része után fizetendő adót a tárgyév helyett, a következő két adóév során fizesse meg.
A TAO. tv akkor veheti igénybe:
a., társasági adólanyisága az adóévet megelőző 3. adóévben, vagy korábban kezdődött,  és
b., az adóévben és az adóévet megelőző 3 adóévben nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban, és
c., teljesitési az ún. “ötszörözési feltételt”, és
d., az adóelőleg-kiegészítésére nyitva álló határidőig az adóhatóság részére nyilatkozik a NAHI alkalmazására vonatkozó szándékáról
Miért válasszon minket?
 • Nem érti az adózás szabályait?
 • Nem éri el a könyvelőjét, amikor sürgősen szüksége lenne rá?
 • Nem szeret hivatalokba járni?
 • Nem kapja meg időben, hogy mikor, mit kell fizetnie?
 • Szeretne egy megbízható könyvelőt, aki 20 éve a pályán van?
 • Kezdő vállalkozó, és még nem talált megfelelő könyvelőt?
 • Jelenlegi könyvelési díját magasnak találja?

Ha Önnek ilyen, vagy ehhez hasonló gondja van, akkor mi vagyunk rá a megoldás!

 • Nálunk nem az ügyfél jár az adóhivatalba!
 • Nincs rejtett költség a könyvelési díjban!
 • Könyvelési díjainkat az ügyfélre, személyre szabva dolgozzuk ki!
 • Nálunk mindig van valaki az irodában, aki segíteni tud Önnek!

Tiszteljen meg bennünket bizalmával és kérjen árajánlatot tőlünk!

Milyen vállalkozási formát válasszak?

Vállalkozást szeretne indítani.

Egyéni vállalkozó (e.v.)

A mai hatályos adótörvények szerint egyéni vállalkozó csak akkor érdemes kiváltani, ha az éves bevétel 6 millió forint nem éri el és van főállása. Az egyéni vállalkozó teljes anyagi felelőssége van, tehát ha tartozása keletkezik, akkor teljes vagyonával felel érte.

Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)

Korlátolt Felelősségű Társaságot már 0,5 millió alap tőkével lehet már alapítani, de ez 2014.március 1-től meg változik akkortól ugyan is már 3 millió alaptőkével lehet majd alapítani.

Betéti Társaság (Bt.)

A Betéti Társaságot szándékosan nem említettem, mert a mai állás szerint elavulóban lévő gazdasági forma. A kft. alapítást azok válasszák, akinek a várható bevétele eléri a 4 milliót vagy ennél több. A társaság alapítójának nincs főállása. Az adózás ebben a gazdasági formában egyik legkedvezőbb.

Részvénytársaság (Rt.)

Azoknak tudom ajánlani ahol kettőnél több a tulajdonos, és az árbevétel eléri, vagy meghaladja az évi 200 milliót, ekkor érdemes részvénytársaságot alapítani.

Miért kell a számviteli szabályzat?

A számviteli törvény előírása szerint az újonnan alakuló gazdálkodó a számviteli politikát és az ehhez kapcsolódó szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni, a már működő vállalkozás a törvény módosítása esetén a változástól számított 90 napon belül köteles szabályzatait aktualizálni.

Kötelező számviteli szabályzatok

 • számviteli politika
 • értékelési szabályzat
 • számlarend
 • bizonylati szabályzat
 • leltározási szabályzat
 • selejtezési szabályzat
 • pénzkezelési szabályzat
Milyen költséget lehet elszámolni ?

A kérdésre eléggé összetett a válasz, mert attól függ, vállalkozásnak mivel foglalkozik pl.: kereskedelem vagy szolgáltatás.

Nézünk ezekre példát:

A kereskedőknél:

– Árubeszerzésre fordított összeg

– ha bérelik az üzlet helységet, akkor a bérleti díjat

– az üzlet helység villany, gáz és víz,- és csatornadíjat

– telefon

– internet

– takarításhoz használt tisztítószer

 

Ha érdekli, hogy mi mindent lehet még elszámolni a vállalkozásában akkor hívjon minket egy INGYENES tanácsadásra az alábbi telefonszámon: 06/29-325-337

Telefon: 06-29-325-337
Fax: 06-29-325-337
Katona József utca 62
2234 Maglód

E-mail: j.prohaszka@adotervezokft.hu

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás